Đã đăng vào 05-11-2019

Công Ty CP Bê Tông Tây Ninh

CÁCH ĐO ĐỘ SỤT BÊ TÔNG TRỘN SẴN
(kiểm tra độ sụt):
Dụng cụ đo là hình nón cụt của Abrams, gọi là côn Abrams, có kích thước 203x102x305 mm, đáy và miệng hở. Que đầm hình tròn có đường kính bằng 16mm dài 600mm. Độ sụt bằng 305 trừ đi chiều cao của bê tông tươi. Căn cứ vào độ sụt chia bê tông tươi, bê tông thương phẩm làm 3 loại:
Loại cứng SN <1.3cm
Loại dẻo SN < 8cm
Siêu dẻo có SN=10-22cm.
Ở giai đoạn ban đầu của vật liệu bê tông tươi, bê tông thương phẩm (giai đoạn có thể thi công được), vật liệu bê tông, bê tông thương phẩm có dạng vữa lỏng, nên rất dễ chứa đựng, vận chuyển, và đặc biệt là dễ đổ vào thiết bị tạo khuôn. Tính linh động của vữa lỏng đảm bảo cho việc rót bê tông tươi, bê tông thương phẩm vào khuôn được dễ dàng. Đặc tính linh động của vữa bê tông tươi,bê tông thương phẩm được đo lường thông qua chỉ tiêu độ sụt của vữa trước khi đổ bê tông tươi, bê tông thương phẩm. Hình dạng của khối vật liệu bê tông có thể thay đổi theo hình dạng của thiết bị dùng để chứa đựng và tạo hình cho bê tông, còn gọi là khuôn đúc bê tông. Độ sụt của vữa bê tông thương phẩm đảm bảo cho vữa bê tông tươi, bê tông thương phẩm có thể chảy đến mọi vị trí bên trong khuôn đúc bê tông.

ST
Nhận báo giá
Đã gửi tin nhắn. Chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại với bạn.